Adatkezelés, adatvédelem

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatok tekintetében, az adatkezelő a Witeg-Kőporc Kft., aki a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A megadott személyes adatait a számlázáshoz és a szállításhoz használjuk fel.

A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.

Regisztrációkor kizárólag a rendeléshez feltétlenül szükséges adatokat kérjük. Regisztrált ügyfeleink kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.Hírlevelet csak azoknak a regisztrált ügyfeleinknek küldünk, akik ezt külön kérik, tehát feliratkoznak ezen szolgáltatásra.


Regisztrációjának törlését bármikor kérheti az
witeg@t-online.hu címen.

II. Adatvédelmi rendelkezések

A Witeg-Kőporc Kft. tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a Weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az Üzemeltető ezen adatokat köteles megsemmisíteni. 


Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri,amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg a magyar kormányzati ajánlások alapján jár el.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás az Üzemeltető adatfeldolgozói

tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.

A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

III. Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással.

Az Üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal.

Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a külső tartalomra történő hivatkozást.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott  felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

Cégünk adatkezelési és adatfeldolgozási alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok és az informatikai biztonságra vonatkozó kormányzati ajánlások alapján kerülnek megfogalmazásra, különös tekintettel a következőkre:

 1992. évi LXIII.törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

(a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

 1995. évi CXIX.törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

(Katv.);

 2001. évi CVIII.törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 2008. évi XLVIII.törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól (Grt.);

 a Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú ajánlása az informatikai biztonságról

(különösen a 25/3. sz. IBIX ajánlás).


Kosár
A kosár üres.
Feliratkozás hírlevélre
E-mail: